THÔNG BÁO GIAO LƯU TRỰC TUYẾN

    Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp năm 2016 với chủ đề: “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhân dân và doanh nghiệp”

  1. Thời gian tiếp nhận câu hỏi: từ ngày 01 tháng 11 năm 2016
  2. Thời gian diễn ra giao lưu trực tuyến: ngày 07 tháng 11 năm 2016 (Thứ Hai), bắt đầu từ 08h00

      Việc tiếp nhận câu hỏi và trả lời nhân dân và doanh nghiệp qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Bộ theo địa chỉ internet http://gltt.monre.gov.vn hoặc qua Hệ thống giao lưu trực tuyến của Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ http://têntỉnh.monre.gov.vn.

     Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân./.

Nội dung giao lưu
nguyễn thị hồng Nhung ( 30 Tuổi )
Quảng Nam
bucminhqua89@gmail.com

hiện nay tình trạng chiếm đất để xây dựng công trình, trồng cây diễn ra phổ biến tại khu vực theo hồ sơ địa chính là đất hoang do UBND cấp xã quản lý. kính đề nghị Sở tài nguyên và Môi trường hướng dẫn để xử lý đối với tình trạng nêu trên. Xin chân thành cảm ơn!

Sở TNMT tỉnh Quảng Nam

Theo quy định tại Điều 164 và Điều 208 Luật Đất đai 2013, UBND cấp xã có trách nhiệm quản lý, bảo vệ đất chưa sử dụng tại địa phương và đăng ký vào hồ sơ địa chính; Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chăn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.  

Trong trường hợp do không phát hiện kịp thời việc người dân chiếm đất và đã xây dựng các công trình, trồng cây cối trên đất hoang (đất chưa giao), thì việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai trong trường hợp này đã được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013. Trình tự, thủ tục thu hồi đất trong trường hợp này đã quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 66 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Hướng xử lý là UBND cấp xã thực hiện việc rà soát từng trường hợp cụ thể, báo cáo về UBND cấp huyện để áp dụng biện pháp xử lý theo thẩm quyền. 

 nguyễn thị hồng Nhung ( 30 Tuổi )
Quảng Nam

xin cho hỏi: hiện nay tình trạng lấn chiếm đất hoang để sử dụng  đang diễn biến phức tạp nhất là những khu vực có thông tin xu hướng quy hoạch, tuy nhiên tại Nghị định số 102/2014/NĐ-CP không quy định xử lý hành vi lấn, chiếm đất hoang (trong hồ sơ địa chính ghi là đất hoang). vậy cần áp dụng biện pháp nào để quản lý, xử lý hành vi chiếm đất hoang để sử dụng.

xin cảm ơn!

Sở TNMT tỉnh Quảng Nam

Trả lời:

- Theo quy định tại khoản 2, Điều 9 Luật đất đai năm 2013 thì Nhà nước có chính sách khuyến khích người sử dụng đất đầu tư lao động, vật tư tiền vốn và áp dụng thành tựu khoa học, công nghệ vào các việc sau đây: Khai hoang, phục hóa, lấn biển, đưa diện tích đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước hoang hóa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vì vậy khi xây dựng Nghị định 102/2014/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai không qui định xử phạm vi phạm hành chính đối với hành vi lấn, chiếm đất chưa sử dụng do UBND cấp xã quản lý.

- Mặt khác, việc lấn, chiếm đất đai; vi phạm qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố, sử dụng đất mà không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền là hành vi bị nghiêm cấm theo qui định tại Khoản 1, Khoản 2,  Điều 12, Luật Đất đai 2013.

- Trường hợp chưa có qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất nếu người dân sử dụng đất hoang (theo ý kiến của người hỏi – vì theo qui định tại Điều 10, Luật Đất đai 2013 không có loại đất hoang) để sản xuất nông nghiệp thì chính quyền địa phương có trách nhiệm kiểm tra, lập biên bản để xác định thời điểm bắt đầu sử dụng của từng hộ gia đình, cá nhân cụ thể để làm cơ sở không bồi thường về đất khi thu hồi để thực hiện qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai theo qui định của pháp luật đất đai 2013.Pham Manh ( 22 Tuổi )
Đồng Nai

tôi hỏi: xả thải vào tầng chứa nước là như thế nào? Tầng chứa nước ở đây là gi? Cơ sở tôi đã có hệ thống xử lý và nước thải sau sản xuất và sinh hoạt đều đạt tiêu chuẩn 6772-2000 loại B vậy tôi có được thải thẳng trực tiếp ra sông không?

Sở TNMT tỉnh Quảng Nam

Câu hỏi của bạn Sở TN&MT xin trả lời như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Luật Tài nguyên nước: ‘‘Nghiêm cấm các hành thức xả thải vào lòng đất thông qua giếng khoan, giếng đào và các hình thức đưa nước thải vào lòng đất’’. Vì vậy, việc xả nước thải vào lòng đất dưới bất kỳ hình thức nào đều là trái quy định của pháp luật về tài nguyên nước.

2. Câu hỏi của bạn không nêu rõ loại hình cơ sở sản xuất, do vậy không thể biết được nước thải sản xuất của cơ sở sau hệ hệ thống xử lý là gì nên Sở TN&MT không thể xác định quy chuẩn áp dụng đối với chất lượng nước thải sản xuất của cơ sở khi thải ra môi trường.

Riêng đối với nước thải sinh hoạt thải ra môi trường phải đạt QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành tại Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2009.

QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt thay thế cho TCVN 6772:2000 – Chất lượng nước  - Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt ban hành kèm theo Quyết định số 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

- Theo quy định tại Khoản 3, Điều 37 Luật Tài nguyên nước thì cơ sở xả nước thải vào nguồn nước phải được cơ quan có thẩm quyền quy định tại điều 73 của Luật Tài nguyên nước cấp giấy phép, trừ các trường hợp quy định tại Khoản 5, Điều 37 Luật Tài nguyên nước; các trường hợp không phải xin phép xả nước thải vào nguồn nước được quy định tại Khoản 3, Điều 16, Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ.trần hữu thơ ( 58 Tuổi )
Quảng Nam

Kính gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sở TNMT tỉnh Quảng Nam

Liên quan đến thắc mắc mà Ông trao đổi, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 5, Điều 98 Luật Đất đai năm 2013: “Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế”; thì diện tích đất tăng thêm trong một thửa đất sau khi đo đạc lại (khoảng 100 m2) không thể xác định rằng đó là đất do lấn chiếm. Trường hợp này, người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn khi thực hiện thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp diện tích đất ở khi đo đạc xác định lại lớn hơn hạn mức công nhận đất ở theo quy định, cơ quan tài nguyên và môi trường cấp huyện có trách nhiệm tham mưu UBND cùng cấp ban hành quyết định công nhận QSD đất cho phần diện đất ở lớn hơn đó trước khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng.

Vậy đề nghị Ông liên hệ với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thăng Bình để được hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền./.